Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zapewnij sobie bezpieczniejsze i dłuższe podróże dzięki odpowiednio dobranemu akumulatorowi do łodzi, zasilania itp.

Exide Leaflet Marine 2015 Poland PL 1

 

 

Na pokładzie łodzi bezpieczeństwo i  wygoda nawigacji zależą od zasilania urządzeń. Prąd dostarczany zwykle z  akumulatorów zapewnia zasilanie w trakcie najważniejszych operacji, na przykład podczas rozruchu silnika czy obsługi radia/GPS, gwarantuje też oświetlenie instrumentów nawigacyjnych.

Wiedząc, że dla utrzymania łodzi w ruchu konieczne jest skuteczne zmagazynowanie energii, EXIDE przedstawia nową ofertę akumulatorów MARINE – spełniających zapotrzebowanie na energię w instalacjach profesjonalnych i w prywatnych łodziach. Akumulatory Szczecin

Wybór odpowiedniego akumulatora MARINE zapewni dłuższy okres zasilania, a tym samym pozwoli na wydłużenie czasu podróży i zwiększenie komfortu.

Konstruktorzy łodzi do swoich produktów również najczęściej wybierają nowe wysokojakościowe akumulator do łodzi MARINE. Certyfikacja DNV ułatwia uzyskanie dla nowych łodzi certyfikacji zgodności z europejskimi przepisami morskimi.

 

Jak wybrać najodpowiedniejszy akumulator:

Określ zapotrzebowanie energetyczne łodzi

Aby wybrać najlepszą kombinację akumulatorów, ustal, jak jest skonstruowany układ elektryczny łodzi

Wybierz technologię odpowiadającą warunkom użytkowania

 

 

 

Określ zapotrzebowanie energetyczne łodzi

 

W przypadku łodzi wyróżniamy trzy rodzaje zapotrzebowania energetycznego:

 

  • Rozruch silnika - Energia potrzebna do uruchomienia silnika spalinowego – w krót-kim czasie potrzebny jest prąd o dużej mocy; przez resztę podróży silnik nie korzysta z akumulatorów. Jednostką elektryczną używa-ną do określania zapotrzebowania energetycznego podczas uru-chamiania silnika jest MCA*.

 

  • Podwójne zasilanie - Energia potrzebna do rozruchu silnika oraz do zasilania innych urządzeń elektrycznych – krótkotrwały, wysoki pobór mocy, ale również zmienny pobór mocy powodujący rozładowywanie akumulatora podczas podróży. Jednostką elektryczną używaną do określenia zapotrzebowania energetycznego dla podwójnego zasilania jest Wh*.

 

  • Zasilanie urządzeń - Nieprzerwane zasilanie urządzeń elektrycznych zapewniających bezpieczeństwo i komfort podróżowania – ciągły, wysoki pobór mocy, powodujący głębokie rozładowanie akumulatora podczas podróży. Jednostką elektryczną używaną do określenia zapotrzebowania energetycznego na zasilanie urządzeń jest Wh*.

Aby wybrać najlepszą kombinację akumulatorów, ustal konfigurację układu elektrycznego łodzi

 

Exide Leaflet Marine 2015 Poland PL 4

A. Tylko silnik - Łodzie, w których akumulatory są używane jedynie do rozruchu silnika. Kiedy silnik jest wyłączony, nie są zasilane żadne urządzenia elektryczne na pokładzie. Taki układ odpowiada opisanemu wcześniej zapotrzebowaniu energetycznemu „Rozruch silnika”.

B. Silnik i urządzenia - Łodzie, na których unikalna kombinacja akumulatorów dostarcza energię do rozruchu silnika oraz do urządzeń elektrycznych na pokładzie. Taki układ odpowiada opisanemu wcześniej zapotrzebowaniu energetycznemu „Podwójne zasilanie”.

C. Silnik + urządzenia - Łodzie, na których zasilanie zapewniają dwa oddzielne zestawy akumulatorów: jeden do rozruchu silnika, drugi do urządzeń elektrycznych na pokładzie. Ta konfiguracja odpowiada dwóm opisanym wcześniej rodzajom zapotrzebowania energetycznego: „Rozruch silnika” plus „Zasilanie urządzeń”. W konsekwencji konieczne jest zastosowanie dwóch kombinacji akumulatorów.

D. Silnik + urządzenia + inne - Łodzie, na których – oprócz dwóch głównych zestawów akumulatorów (silnik + urządzenia) – instaluje się dodatkowe akumulatory zasilające bezpośrednio wyciągarki, pędniki sterujące lub silniki wędy ciągnionej. Taka konfiguracja odpowiada trzem opisanym wcześniej rodzajom zapotrzebowania energetycznego: „Rozruch silnika” plus „Zasilanie urządzeń” plus „Podwójne zasilanie”. W konsekwencji konieczne jest zastosowanie trzech kombinacji akumulatorów.

 

Każdemu rodzajowi zapotrzebowania energetycznego odpowiada optymalny rodzaj akumulatora

Exide Leaflet Marine 2015 Poland PL 3

  • Rozruch: Akumulator z  gamy START można zastosować jako pojedyncze źródło energii zapewniające prąd o dużej mocy do roz-ruchu silnika łodzi o  prostej konstrukcji (przypadek A), ale również jako element zestawu akumulatorów przeznaczonego do uruchamiania silnika na bardziej wy-rafinowanych jachtach (przypadki C i  D). Wykorzystanie akumulatora jedynie do rozruchu silnika sprawia, że pozostaje on zwykle w stanie naładowanym, ponieważ podczas pracy silnika alternator w  krót-kim czasie powoduje jego doładowanie. Akumulatory Toruń START zapewniają dobrą wydajność i czas eksploatacji. Przy MCA* od 500 A do 1400 A, są dobrą opcją dla wszystkich rodzajów silników – od małych silników przyczepnych do dużych przekładni napędu rufowego (sterndrive).

 

  • Podwójne zasilanie: Akumulator z gamy DUAL nadaje się do łodzi wyposażonych w  jeden zestaw za-silający wszystkie odbiorniki (przypadek B), ale jest też odpowiedni do bezpośred-niego zasilania wyciągarek elektrycz-nych, pędników sterujących i  silników wędy ciągnionej (przypadek D). Takie podwójne wykorzystanie aku- mulatora sprawia, że zwykle podczas użytkowania jest on częściowo rozładowany, dlatego wzmocniona konstrukcja gamy DUAL i  zastosowanie odpowiedniej procedury ładowania zapewniają najlepsze para-metry i czas eksploatacji.Przy pojemności Wh* od 350 Wh do 2100 Wh, akumulatory te są najlepszym wybo-rem dla większości łodzi rekreacyjnych, wymagających zasilania wszystkich od-biorników z jednego zestawu.
  • Zasilanie urządzeń: Akumulatory z gamy EQUIPMENT prze-znaczone są do zastosowania na łodziach z  zestawem akumulatorów potrzebnym do zasilania urządzeń nawigacyjnych, awaryjnych, zabezpieczających i  zapew-niających wygodę podróżowania (przy-padki C i D). Taki pobór mocy powoduje, że podczas użytkowania akumulatory ulegają częściowemu lub głębokiemu rozładowaniu, dlatego specjalna kon-strukcja EQUIPMENT, przy zastosowa-niu odpowiedniej procedury ładowania, daje najlepsze parametry i  dobry czas eksploatacji. Akumulatory gamy EQUIP-MENT o pojemności Wh* od 290 Wh do 2400 Wh są najlepszą opcją zasilania urządzeń elektrycznych, począwszy od małej elektroniki, a skończywszy na za-silaniu awaryjnym.

 

KUP TERAZ - akumulatory do łodzi

organic icon

BIERZESZ NOWY, ODDAJESZ STARY AKUMULATOR !

W związku z powyższym jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie w jakim jest on stanie przywieź go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE !